วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2555

 
คำคมภาษาอังกฤษ
 
 
1.
 
  Heaven never helps the men who will not act.
 
สวรรค์ไม่ช่วยคนเกียจคร้าน
 
2.
 

 Move out man! Life is fleeting by.
       Do something worthwhile, before you die.
       Leave behind a work sublime,
       that will outlive you and time.
      - - Alfred A. Montepert - -

     อันชีวิตคนเราช่างสั้นนัก
ต้องรู้จักทำประโยชน์ก่อนจะสาย
ทิ้งไว้เป็นอนุสรณ์หลังความตาย
มีความหมายคงอยู่ ตลอดไป
 
 
3.
 
Seize the day. Make your lives extraordinary.
- - From The Dead Poets Society - -

ทำวันนี้ให้ดีที่สุด แล้วชีวิตคุณจะไม่ธรรมดา

4.
 
Only those who dare to fail greatly can ever achieve greatly.
- - Robert F. Kennedy - -

คนที่กล้าจะจะพ่ายแพ้เท่านั้น ที่จะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่


5.

It is only in adventure that some people succeed in knowing themselves--in finding themselves.
- - Andr Gide - -

มีแต่ในการผจญภัยเท่านั้น ที่บางคนประสบความสำเร็จในการรู้จักตัวเอง
 นั้นคือ การค้นพบตัวเอง

6.
 
If we do not find anything very pleasant, at least we shall find something new.
- - Voltaire - -

ถึงแม้ว่าเราจะไม่พบสิ่งที่พอใจ อย่างน้อย เราก็จะได้เจอสิ่งใหม่ๆ

7.
 
You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time,
but you cannot fool all the people all the time.
- - Abraham Lincoln - -

คุณหลอกคนทุกคนได้ในบางเวลา และหลอกบางคนได้ตลอดเวลา
 แต่ คุณไม่สามารถหลอกทุกคนได้ตลอดเวลา
 
8.
 
Beware of small expenses; a small leak will sink a great ship.
- - Benjamin Franklin - -.

จงระวังสิ่งเล็กๆ น้อยๆ เช่น รอยรั่วเล็กๆ อาจจะทำให้เรือใหญ่ล่ม
 
 
9.
You know you're old when the candles cost more than the cake.
- - Bob Hope - -

คุณจะรู้ว่าคุณแก่ตัวก็ต่อเมื่อเทียนที่ต้องจุดในงานวันเกิดแพงกว่าเค้กวันเกิด
 
10.
 
Age does not protect you from love.
 But love, to some extent, protects you from age.
- - Jeanne Moreau - -

อายุป้องกันคุณจากความรักไม่ได้
 แต่ความรัก ในจำนวนที่พอเหมาะ ปกป้องคุณจากอายุได้
 
11.
 
When you go in search of honey you must expect to be stung by bees.
- - Kenneth Kaunda - -

เมื่อคุณต้องการน้ำผึ้ง คุณต้องรู้ว่า คุณจะถูกผึ้งต่อย
 
12.
 
If men cease to believe that they will one day become gods then they will surely become worms.
- - Henry Miller - -

เมื่อมนุษย์เลิกเชื่อว่าวันหนึ่งเค้าจะกลายเป็นพระเจ้า

เมื่อนั้น เค้าจะเป็นแค่หนอนตัวหนึ่งเท่านั้น


13.
 
The ripest peach is highest on the tree.
- - James Whitcomb Riley - -

ลูกพีชที่สมบูรณ์ที่สุดอยู่สูงที่สุดบนต้น
 
14.
 
And he that strives to touch the stars,
Oft stumbles at a straw.
- - Edmund Spenser - -

คนที่พยายามจะสัมผัสดวงดาว มักจะพลาดกับสิ่งเล็กน้อย
 
15.
 
It takes two flints to make a fire.
- - Louisa May Alcott - -

ต้องใช้หินถึง2ก้อนถึงจะเกิดไฟได้
 
16.
 
We boil at different degrees.
- - Ralph Waldo Emerson - -

คนเรามีจุดเดือดไม่เท่ากัน


17.
 
Let not the sun go down upon your wrath.
- - Ephesians 4:26 - -

อย่าให้พระอาทิตย์ตกลงไปพร้อมกับความโกรธของคุณ
 
18.
 
The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched.
They must be felt with the heart.
- - Helen Keller - -

สิ่งที่ดีและสวยงามที่สุดในโลก มองไม่เห็นและจับต้องไม่ได้ แต่จะรู้สึกได้จากหัวใจ

19.
 
Remember to always dream. More importantly to make those dreams come true and never give up.
- - Dr. Robert D. Ballard - -

จงฝันอยู่เสมอ ที่สำคัญมากไปกว่า
นั้นคือ ทำความฝันนั้นให้เป็นความจริง และอย่ายอมแพ้

20.
 
Keep your eyes on the stars, and your feet on the ground.
- - Theodore Roosevett - -

สายตาจับจ้องที่ดวงดาว และเท้ายังคงติดดิน


21.
 
The secret of success in life is to be ready for your opportunity when it comes.
 
เคล็ดลับของความสำเร็จคือการเตรียมความพร้อมสำหรับโอกาสที่จะมาถึง.

22.
 
 You get the best out of others when you give the best of yourself.
 
คุณจะได้รับสิ่งดีๆหากคุณให้สิ่งดีๆของคุณไป
 
23.
 
If you always do what interests you, then at least one person is pleased. 
 
 ถ้าคุณทำในสิ่งที่ถนัดอย่างสม่ำเสมอ มักจะมีคนนึงที่สนใจเช่นกัน
 
24.
 
Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former.

สองสิ่งที่หาที่สิ้นสุดไม่ได้คือ หนึ่งจักรวาล และสองคือความโง่ของคน
แต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าจักรวาลจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า
25.
 
Life remains the same until the pain of remaining the same becomes greater than the pain of change.
 
คนเราจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนกว่าความเจ็บปวดจากการที่อยู่เฉยๆ
มันจะมากกว่าความเจ็บปวดจากการที่ลองลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่าง
26.
 
The determined man finds the way, the other finds an excuse or alibi.

คนที่หนักแน่นและมุ่งมั่นจะหาหนทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
  แต่อีกคนกลับหาหนทางที่จะแก้ตัว
 
27.
 
The only thing in life achieved without effort is failure. 
 
  มีอยู่สิ่งหนึ่งในชีวิตของคนเราที่สามารถพิชิตได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามเลย
คือ ความอ่อนแอ
 
28.
 
Some dream of worthy accomplishments, while others stay awake and do them.

 บางคนกำลังฝันถึงความสำเร็จสวยหรู ในขณะที่บางคนกำลังลงมือทำ
 
29.
 
No bird soars too high if he soars with his own wings.
 
ไม่มีใครทำสิ่งที่เกินตัวหรอก หากเป็นสิ่งที่ทำด้วยตนเอง
 
30.
 
Obstacles are those frightful things you see when you take your eyes off your goals.
 
อุปสรรค์เป็นสิ่งที่น่ากลัว
หากเราไม่รู้จุดหมายปลายทางที่แท้จริง
 
 
 
 
 
ที่มา:http://www.2poto.com/component/option,com_kunena/Itemid,192/catid,64/func,view/id,6991/
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น